top of page
achtergronden_site.png
WolvertemSporting_claws-shadow.png

ONGEVAL

Als je hier komt surfen, is er helaas veel kans dat je slachtoffer geworden bent van een sportongeval. In dat geval kan je beroep doen op de verzekering afgesloten door de Volley Vlaanderen bij Ethias.

Wat moet je daarvoor doen?

Als je tijdens een wedstrijd gekwetst bent geraakt, staat het ongeval genoteerd op het wedstrijdblad. Als je je op een training kwetst, hoeft het nergens genoteerd te worden. Download hier het aangiftedocument van Ethias. Print het af en volg onderstaande stappen.


Zoals je zal zien, bestaat de pdf uit 3 delen:

  • Jullie moeten deze alle 3 volledig ingevuld terugbezorgen aan de secretaris (Lize Seghers). Hoe beter het ingevuld is hoe vlotter jullie dossier zal kunnen ingegeven worden. Zonder geneeskundig getuigschrift wordt het ongeval NIET aanvaard.

  • Dit dient te gebeuren binnen de 8 dagen na het ongeval.

  • De clubsecretaris vult dit online in op de website van ethias.

  • Na de ingave krijgen jullie een brief met het dossiernummer, contactgegevens en in het kort de te volgen procedure voor verdere afhandeling van het dossier.

  • Daarna aan jullie om zo goed mogelijk en zo snel mogelijk te genezen / herstellen.

  • Het geneeskundig getuigschrift, opgemaakt door de behandelende geneesheer, met melding van het dossiernummer, moet verstuurd worden naar de verzekeringsmaatschappij Ethias - Sportongevallen - volleybal, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt.

  • Zodra Ethias in het bezit is van het geneeskundig getuigschrift krijgt het slachtoffer, na goedkeuring van het dossier, van Ethias een ontvangstmelding. Zonder geneeskundig getuigschrift wordt het ongeval NIET aanvaard.

Rest er ons nog enkel je een spoedig en zo pijnloos mogelijk herstel toe te wensen!

Het bestuur

bottom of page