top of page
Asset 2.png

Clubeigen aanspreekpunt integriteit - Federatie API

GEZONDHEID EN ETHIEK

Wat is een API?

Een onafhankelijk aanspreekpunt integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt, een vertrouwenspersoon voor sporters, ouders, trainers of andere betrokkenen met een vraag, vermoeden of klacht rond mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Deze persoon draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag.

Heb je te maken met ongewenst gedrag van anderen? 
Voel je je mentaal of fysiek misbruikt? 
Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn? 


> PRAAT ER OVER!

Wat doet een API?

 • Aanspreekpunt en eerste opvang
  De API is binnen de federatie het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met seksueel grensoverschrijdend gedrag en lichamelijke en seksuele integriteit en hier met iemand over willen spreken. Dit kan zowel een sporter zijn, een ouder of partner of andere betrokkene, als een begeleider, bestuurder of API van de sportclub.

 • Coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing
  De Federatie API zorgt ervoor dat elke vraag of klacht serieus genomen wordt. Hij of zij ziet erop toe dat de interne procedure gevolgd wordt en biedt ondersteuning bij de stappen die moeten worden gezet tijdens het intern behandelen van een vraag, klacht of melding. Daarvoor kan de API het ‘handelingsprotocol’ gebruiken. De API heeft geen hulpverlenende of onderzoekende rol. Voor professionele ondersteuning, hulpverlening of melding, verwijst de API door naar externe instanties binnen hulpverlening, politie en justitie.

 • Preventieactiviteiten en ondersteuning
  De Federatie API zorgt ervoor dat iedereen binnen de aangesloten sportclubs op de hoogte is van het bestaan van de Federatie-API en zijn/haar rol. Daarnaast profileert hij/zij zich binnen de federatie naar alle clubs en belanghebbende stakeholders. Clubs kunnen bij het opstellen van gedragsregels en afspraken op ondersteuning rekenen. Om de beste ondersteuning te bieden, houdt de API zich op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen rond het thema van lichamelijke en seksuele integriteit in de sport en volgt hij/zij jaarlijks een update over de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen hieromtrent.

Wat doet een federatie-API niet?

 • een API is geen hulpverlener

 • een API is geen onderzoeksrechter

 • een API is geen journalist

 • een API is geen bestuurder

achtergronden_site.png

Wie is de vertrouwenspersoon van Wolvertem Sporting?

Voor Wolvertem Sporting kan je ten allen tijden terecht bij Anne Martens. Zij helpt je bij het beantwoorden van je vragen en het oplossen van eventuele problemen.

Contact kan via: API@vcwolvertem.be 

bottom of page